Privacy statement JB Trading B.V.

Laatst gewijzigd: 9 november 2021

Wij zijn JB Trading B.V., gevestigd aan de Marconistraat 22 te Ede. Ons KvK-nr. is 09086177. J.B. Trading BV hecht waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In deze Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel. Ook geven we aan wat uw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens JB Trading B.V. verwerkt, verschilt per situatie. Ter bevordering van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering maken wij soms gebruik van derden, met wie wij in dat geval verwerkersovereenkomsten hebben gesloten.

Voor het sluiten van overeenkomsten met klanten en leveranciers verwerkt JB Trading B.V. persoonsgegevens van deze partijen. Tot deze gegevens behoren n.a.w.-gegevens, bank- en fiscale gegevens en andere gegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen sluiten. JB. Trading B.V. heeft de verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen in een verwerkingsregister waarin het doel en de wettelijke grondslag zijn opgenomen.

Automatisch gegenereerde gegevens

Om deze website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen voor het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld betreft het type apparaat dat u gebruikt; IPadres, type browser; bezochte pagina’s op deze website; inlogsessie gegevens en gekozen waardes en informatie om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Nieuwsbrief

JB Trading B.V. wilt u graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten via haar nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te versturen vragen we uw emailadres. Mocht u geen emailberichten meer willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar sales@jbtrading.com

Een mogelijkheid om u af te melden is tevens in elke nieuwsbrief die door JB Trading B.V. wordt gestuurd opgenomen.

Beveiliging persoonsgegevens

JB Trading B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de wettelijke eisen en richtlijnen. Als er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen, nemen wij passende maatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

JB Trading B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. De bewaartermijnen zijn in het verwerkingsregister van JB Trading B.V. opgenomen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens JB Trading B.V. over u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt uw gegevens laten wijzigen of aanvullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan sales@jbtrading.com. JB Trading B.V. behandelt uw verzoek binnen vier weken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Vindt u desondanks dat JB Trading BV u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.

Kan dit privacystatement worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te lezen.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u contact met ons opnemen:

JB Trading B.V. Marconistraat 22, 6716 AK Ede Nederland E-mail: sales@jbtrading.com